projecte radars
Català
RECURSOS i SERVEIS PER A LES PERSONES GRANS
Barcelona
Ajuda a l'accessibilitat

Fitxa del servei

    
Escrigui una paraula clau descriptiva de la necessitat o situació de la persona gran que requereix del servei i cliqui el botó “Cercar”.
Notice: Undefined offset: 0 in /usr/home/serveisgentgranradars.org/web/mapa/mapa_common.php on line 32 Notice: Undefined offset: 0 in /usr/home/serveisgentgranradars.org/web/mapa/mapa_common.php on line 33
Imprimir  Compartir

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinc

Descripció del servei
La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial etc. L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència.
Tipus
Llei de suport a l'autonomia personal
Horari
Consultar horari del Centre de Serveis Socials o d'Atenció Primària de Salut del barri
Adreça
Consultar l'adreça del Centre de Serveis Socials o d'Atenció Primària de Salut del barri
CP
00809
Telèfon
Consultar telèfon del CSS
Fax
Consultar fax del CSS
E-mail
Àmbit d'acció
Catalunya
Com accedir al servei
Els requisits per a ser-ne beneficiari són: Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts i ser resident al territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Cal que empleneu la sol·licitud de valoració del grau de dependència. Indicacions per realitzar el tràmit: Web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.
Recurs que presta el servei: Consorci de Serveis Socials de Barcelona
El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les administracions consorciades, així com capacitat de ser titular de drets i obligacions, dins els límits establerts per l'ordenament jurídic. Es regeix per uns estatuts propis i per l’esmentada Carta Municipal. L'òrgan de govern superior del Consorci és el seu Consell de Govern. Està presidit per l’Honorable Conseller de Benestar Social i Família i vicepresidit per l’Il·lustríssima Tinent d'Alcalde de l'àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports. La seva finalitat és el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal.
Adreça
Carrer Bruc 90-92, baixos
CP
00809
Horari
de dilluns a divendres de 08:15 a 13:00h. Dimarts de 15:00 a 17:00h (excepte estiu, setmana santa i Nadal)
Telèfon
93.467.87.33
Fax
93.487.29.38

Llicència de Creative Commons

Portal de Recursos i Serveis per a les persones grans. Barcelona. de Projecte d'acció comunitària: Radars. Gent gran. Camp d'en Grassot. Districte de Gràcia. està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

© Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona