projecte radars
Català
RECURSOS i SERVEIS PER A LES PERSONES GRANS
Barcelona
Ajuda a l'accessibilitat

Fitxa del servei

    
Escrigui una paraula clau descriptiva de la necessitat o situació de la persona gran que requereix del servei i cliqui el botó “Cercar”.
Imprimir  Compartir

Sistema d'alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu

Descripció del servei
El SIMAP (Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes personals) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut). La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.
Tipus
Localització de persones amb deteriorament cognitiu
Horari
Atenció permanent 24 hores x 365 dies
Adreça
Consultar l'adreça del Centre de Serveis Socials del barri
CP
Telèfon
Consultar el telèfon del CSS
Fax
Consultar el fax del CSS
E-mail
Web
Àmbit d'acció
Barcelona ciutat
Com accedir al servei
Persones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com ara l'Alzheimer i amb dificultats econòmiques per poder accedir al servei a nivell privat. És imprescindible que hi hagi un familiar o persona de referència. Indicacions per realitzar el tràmit del SIMAP: Web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.
Organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona, que es posa en marxa el gener de 2010 amb el compromís de garantir la universalització dels nous drets socials. Té com objectiu principal gestionar els 40 centres de serveis socials, que configueren la xarxa d'atenció social bàsica de la ciutat.
Adreça
Carrer València, 344, 2ª planta
CP
08009
Horari
de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00h i de 16:00 a 19:00h
Telèfon
93.291.88.01
Fax
E-mail

Llicència de Creative Commons

Portal de Recursos i Serveis per a les persones grans. Barcelona. de Projecte d'acció comunitària: Radars. Gent gran. Camp d'en Grassot. Districte de Gràcia. està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

© Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona