projecte radars
Català
RECURSOS i SERVEIS PER A LES PERSONES GRANS
Barcelona
Ajuda a l'accessibilitat

Fitxa del servei

    
Escrigui una paraula clau descriptiva de la necessitat o situació de la persona gran que requereix del servei i cliqui el botó “Cercar”.
Imprimir  Compartir

Jocs Florals per a la gent gran

Descripció del servei
Concurs literari (prosa i poesia) Poden participar totes les persones, a partir de 55 anys i residents a l’estat espanyol, que ho desitgin. Consultar el fulletó d’activitats del Centre Cívic La Sedeta. Activitats culturals per a la gent gran:Web Centre Cívic La Sedeta.
Tipus
Activitats d'oci i de lleure
Horari
Consultar el fulletó d’activitats del Centre Cívic La Sedeta. Activitats culturals per a la gent gran.
Adreça
Carrer Sicília, 321 (Centre Cívic La Sedeta)
CP
08025
Telèfon
93.458.36.49
Fax
93.207.72.35
Web
Àmbit d'acció
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Com accedir al servei
El concursant pot presentar, com a màxim, un text per cada modalitat: poesia en català (A), prosa en català (B), poesia en català (C), prosa en català (D). Els textos presentats hauran de ser originals, de temàtica lliure. No s’acceptarà cap obra que hagi estat premiada anteriorment. No es concedirà un primer premi a aquelles persones que ja l’hagin obtingut, a la mateixa modalitat, en les dues últimes edicions d’aquest Jocs Florals. La llargada del text (poesia o prosa) ha de ser, com a màxim, d’un full DIN-A-4 escrit amb ordinador amb lletra de cos 12 o a màquina a doble espai. Al costat del títol, s’ha d’indicar la modalitat en què es participa (A,B,C o D). El text es presentarà signat només amb pseudònim. L’últim dia de presentació és el divendres 8 de març de 2.013
Entitat sense afany de lucre que es dedica al camp de la gent gran. Té com a objectius bàsics, en primer lloc, la promoció d'activitats culturals, activitats de formació i esportives per tal que les persones grans gaudeixin del seu temps de forma dinàmica, amb sentit i amb plenitud. En segon lloc, es vol fomentar la relació entre les persones grans i obrir canals i espais de comunicació, per tal d'evitar la solitud i l’aïllament social.
Adreça
Carrer Sicília, 321, 2a. planta (Centre Cívic La Sedeta)
CP
08025
Horari
de dilluns a divendres de 09:30 a 13:30h
Telèfon
93.458.36.49
Fax
93.207.72.35
Web
Serveis relacionats

Llicència de Creative Commons

Portal de Recursos i Serveis per a les persones grans. Barcelona. de Projecte d'acció comunitària: Radars. Gent gran. Camp d'en Grassot. Districte de Gràcia. està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

© Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona