El projecte RADARS
Al 2008 va néixer el Projecte Radars del barri Camp d’en Grassot, amb l’objectiu de contribuir a que les persones més grans que viuen, o bé soles o bé acompanyades també per persones grans, puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn.

Després dels bons resultats obtinguts i les valoracions positives rebudes per part dels usuaris, els veïns, els comerços i la xarxa del barri del Camp d’en Grassot, al maig de l’any 2012 el projecte RADARS va esdevenir en una Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, i així RADARS ha començat a desenvolupar-se a tots els barris de la ciutat de Barcelona sota la direcció de l’Institut Municipal de Serveis Socials i les principals entitats que van fer possible la implementació inicial del projecte Radars al Districte de Gràcia i la seva expansió posterior.

Igualment aquest Portal de Recursos i Serveis per a les Persones Grans, va néixer en el marc del projecte Radars del Camp d’en Grassot i arran del creixement del projecte i la seva expansió vol oferir, a tota la ciutat, la informació de manera ordenada i sistematitzada de l’oferta d'entitats i serveis sense ànim de lucre adreçada a la gent gran.
Què és el projecte RADARS?
És una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en la que participem veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als diferents barris de Barcelona. Treballem en comú per construir uns barris més humans i més solidaris.
Diem que es tracta d’un procés d’acció comunitària:
 • Perquè és un procés que, amb la implicació de diversos actors, cerca la transformació del barri, en un territori “amigable i segur per a la gent gran que hi viu”.
 • Perquè implica la dinamització de les relacions socials del barri per a aconseguir una transformació social i un major benestar.
 • Perquè en el decurs del procés es cerca potenciar la capacitat d’acció dels diferents agents des de la seva pròpia autonomia.
 • Perquè es concep com a un procés no només transformador sinó educatiu en el qual la comunitat ha de ser la protagonista.
   
Quin és l’objectiu?
Els objectius generals del projecte Radars són:
 • Contribuir a què les persones més grans de 75 anys que viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social.
 • Potenciar la coresponsabilitat entre els actors del barri: Administració pública i societat civil “tots formem part de la solució”.
 • Conscienciar de la importància del procés participatiu com a factor clau d’un projecte d’acció comunitària.
 • Optimitzar els recursos disponibles d’acord amb la gradual implementació del projecte.
Els objectius específics són:
 • Quantificar i identificar les persones grans en risc d’aïllament i d’exclusió social.
 • Valorar la situació de les persones identificades des de la vessant de dependència i psicosocial.
 • Intervenir en funció de les necessitats detectades.
 • Sensibilitzar l’entorn davant les situacions de risc d’aquesta població.
 • Dinamitzar la xarxa del barri per a compartir coneixements i definir intervencions conjuntes.
   
A qui es dirigeix?
A persones més grans de 75 anys, que viuen:
 • soles al barri sense xarxa de suport social i/o autonomia limitada.
 • acompanyades d’una persona més gran de 65 anys.
 • acompanyades d’un cuidador amb autonomia limitada
 • en domicilis amb barreres arquitectòniques.

Els destinataris indirectes són totes aquelles persones que formen part o estan vinculades al barri:
 • Els veïns, veïnes, comerços, professionals, els voluntaris...
 • Els recursos públics i privats vinculats a les persones grans.
 • La societat civil i l’administració pública.
   
Qui són els “Radars”?
Veïns i veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i dels serveis que estiguin atents, amb una mirada sensible i respectuosa, en el dia a dia, a la dinàmica de les persones grans que coneixen. Si detecten un canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte, la única cosa que s’ha de fer és posar-se en contacte amb el Projecte Radars.
Com s’organitza i funciona el projecte Radars?
La xarxa de prevenció està constituïda per cinc espais que treballen a partir de la coresponsabilitat: entre tots i totes podem millorar la nostra comunitat.
Diagrama Organització Radars
1. El Porta a Porta
Té com a objectius:
 • Identificar i entrevistar persones grans amb risc d’aïllament
 • Identificar “radars veïnals”: veïns i veïnes sensibles amb el seu entorn
Qui el fa:
 • Persones voluntàries formades i coordinades per les entitats del tercer sector que formen part del projecte Radars. La selecció i seguiment de les persones voluntàries és important per a garantir la seguretat de la població diana. El projecte no considera que el Porta a porta l’hagin de fer els veïns i les veïnes per iniciativa pròpia sense el suport d’una entitat del tercer sector.
Porta a Porta
2. L’ Espai de Valoració de Situacions de Risc o Exclusió Social
Té com a objectius:
 • Valorar el grau de risc d’aïllament o d’exclusió social de les persones grans entrevistades pels voluntaris del “Porta a porta”
 • Definir el tipus d’intervenció requerida per la persona gran entrevistada, minimitzar els riscos i garantir el seu benestar social amb la complicitat del seu entorn
Qui el fa:
 • L’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del barri
 
3. La plataforma de seguiment telefònic
Té com a objectiu:
 • Fer el seguiment a les persones grans entrevistades pels voluntaris del “Porta a porta”, per donar suport i detectar situacions de deteriorament
Qui el fa:
 • Persones voluntàries del barri o en el seu cas entitats col·laboradores, com ara Creu Roja o Avismón.
Porta a Porta
4. Els Radars Veïnals i Comercials
Tenen com a objectiu:
 • Contribuir a què les persones grans amb risc d’aïllament puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn
Qui el fa:
 • Veïns i veïnes, comerciants...: totes les persones que formen part del barri
 Com es fa:
 • Fent un seguiment diari de les persones grans de l’entorn mitjançant una mirada sensible i respectuosa
 • Fent una trucada al centre de Serveis Socials del barri: 93.619.73.11, si s’observen canvis de la persona gran, com per exemple: absència i/o deteriorament físic i/o canvis de comportament, absència i deteriorament del cuidador
 • Enviant un correu a l’adreça: radarsgentgran@bcn.cat
 Porta a Porta
5. La Taula projecte Radars
Té com a objectius:
 • Apropar i facilitar l’intercanvi d’informació i de coneixements entre serveis del barri i les entitats vinculades a les persones grans
 • Coordinar les intervencions necessàries per les persones grans, entre entitats i serveis del barri: coresponsabilitat de la xarxa del barri per intervenir d’una manera més propera i més àgil
Qui la constitueix:
 • Veïns, veïnes, comerciants, comerciantes, entitats i serveis del barri.

 

Projecte Radars a Barcelona

Actualment, el Projecte Radars s'ha extès a bona part de Barcelona, i està present a 22 barris diferents, repartits en 9 districtes de la ciutat.

El Projecte Radars té presència a:

 

 

Districtes Barris
Casc Antic Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
L'Eixample la Sagrada Família
  la Nova Esquerra de l'Eixample
Les Corts la Maternitat i Sant Ramon
  les Corts
Sarrià - Sant Gervasi Sant Gervasi - Galvany
Gràcia el Camp d'En Grassot
  la Vila de Gràcia
  la Salut
  el Coll
Horta Guinardó el Guinardó
  el Baix Guinardó
  Can Baró
Nou Barris Verdun
  Porta
Sant Andreu Sant Andreu Palomar
  la Sagrera
  el Congrés i els Indians
  Navas
Sant Martí el Clot
  el Camp de l'Arpa del Clot
  el Poblenou

 

Les següents dades corresponen als 22 barris dels 9 districtes del mapa:

 

Entitats Usuaris Radars Veïnals Radars Comercials Radars Farmàcies
219 496 871 499 391

 

Última actualització: abril del 2015

 

 

Més informació:

 
Si vols participar al projecte Radars truca’ns al telèfon 93.291.58.86, 93.291.58.87
o escriu-nos al correu radarsgentgran@bcn.cat.