Serveis de tipus: Millora i manteniment de la llar
Servei Recurs Àmbit
Millora i manteniment de la llar Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) Barcelona ciutat
Petits arranjaments de la llar Avismón-Catalunya Barcelona ciutat