Serveis de tipus: Llei de suport a l'autonomia personal
Servei Recurs Àmbit
Reclamació sobre les sol·licituds de valoració del grau de dependència i del dret als serveis i pres Consorci de Serveis Socials de Barcelona Catalunya
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinc Consorci de Serveis Socials de Barcelona Catalunya