Serveis de tipus: Acolliment d'urgència
Servei Recurs Àmbit
Acolliment d’urgència per a la gent gran (SAUV) Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) Barcelona ciutat