Serveis de tipus: Teleassistència
Servei Recurs Àmbit
Teleassistència Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) Barcelona ciutat
Teleassistència domiciliària (TAD) Creu Roja Barcelona ciutat
Teleassistència mòbil (TAM) Creu Roja Barcelona ciutat