Serveis de tipus: Hospital de dia per a gent gran
Servei Recurs Àmbit
Hospital de Dia. Alzheimer Centre Educacional Fundació ACE - Institut Català de Neurociéncies Aplicades. Barcelona. Barcelona ciutat