Serveis de tipus: Suport emocional telèfonic
Servei Recurs Àmbit
Atenció Telefònica Lliga Reumatolològica Catalana Barcelona ciutat
Seguiment telefònic Associació Nou Horitzó Guinardó
Seguiment telefònic Avismón-Catalunya Barcelona ciutat