Serveis de tipus: Localització de persones amb deteriorament cognitiu
Servei Recurs Àmbit
Sistema d'alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) Barcelona ciutat
Sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals (LOPE) Creu Roja Barcelona ciutat