Serveis de tipus: Transport adaptat
Servei Recurs Àmbit
Targeta del servei públic de transport especial Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMD) Barcelona ciutat
Taxis adaptats Taxi Amic Barcelona ciutat