Serveis de tipus: Centres residencials
Servei Recurs Àmbit
Acolliment residencial Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família Barcelona ciutat