Serveis de tipus: Habitatge amb serveis per a la gent gran
Servei Recurs Àmbit
Habitatges amb serveis per a la gent gran Ajuntament de Barcelona. Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona Barcelona ciutat