Serveis de tipus: Estades temporals per a la gent gran: Respir
Servei Recurs Àmbit
Estades temporals en residència per a la gent gran (Respir) Diputació de Barcelona Barcelona ciutat
Unitat de Respir Familiar Diürn (URF) Associació Catalana per al Parkinson (ACAP) Barcelona ciutat