Quins serveis necessites?
Esculli el servei en una de les quatre categories on s'agrupen segons les necessitats de la persona gran. Es classifiquen tenint en consideració la situació física, psicològica i social de la persona gran que requereix del servei
Per un envelliment actiu i saludable
Activitats culturals i xerrades
Activitats d'oci i de lleure
Activitats de formació permanent
Activitats de turisme i vacances
Activitats esportives i de salut
Casals de la gent gran
Centres cívics
Horts urbans
Voluntariat
Per viure a casa
Acompanyament
Ajudes tècniques
Àpats en companyia
Banc dels aliments
Centre de dia per a gent gran
Estades temporals per a la gent gran: Respir
Hospital de dia per a gent gran
Informació i orientació
Informació, orientació i atenció
Informació, orientació i atenció professional
Llars compartides
Localització de persones amb deteriorament cognitiu
Millora i manteniment de la llar
Pedicura
Perruqueria
Podologia
Servei d'ajuda a domicili
Serveis a domicili
Serveis sanitaris
Suport emocional telèfonic
Suport i atenció grupal (GAM)
Suport i atenció professional
Tallers de formació per a famílies cuidadores i cuidadors
Teleassistència
Transport adaptat
Per a quan no puc viure a casa
Acolliment d'urgència
Centres residencials
Habitatge amb serveis per a la gent gran
Habitatge tutelat per a la gent gran
Altres serveis d'interès
Culte religiós
Llei de suport a l'autonomia personal
Orientació jurídica
Tutelatge