projecte radars
Català
RECURSOS i SERVEIS PER A LES PERSONES GRANS
Barcelona
Ajuda a l'accessibilitat

Fitxa del servei

    
Escrigui una paraula clau descriptiva de la necessitat o situació de la persona gran que requereix del servei i cliqui el botó “Cercar”.
Imprimir  Compartir

Centre de Dia. Alzheimer Centre Educacional

Descripció del servei
El centre de dia específic terapèutic per a malalts amb demència és un servei d'atenció diürna integrat en la comunitat i en els diferents recursos existents, on la persona amb un trastorn cognitiu -la demència es la seva màxima expressió- i la seva família es beneficien d'una atenció terapèutica integral, des de un abordatge interdisciplinari, capaç de cobrir les necessitats de la persona i de la seva família en fases inicials i moderades de la malaltia. La seva activitat assistencial consisteix en el tractament amb tècniques de psicoestimulació per a reeducar les funcions cognitives deficitàries del malalt, potenciant aquelles que preserva, afavorint la seva independència per a les activitats bàsiques e instrumentals de la vida quotidiana, controlant els trastorns de conducta i facilitant la seva socialització.
Tipus
Centre de dia per a gent gran
Horari
de 10:00 a 18:00h
Adreça
Carrer Numància, 117
CP
08029
Telèfon
93.444.10.24
Fax
93.321.16.86
Àmbit d'acció
Barcelona ciutat
Com accedir al servei
Per accedir de forma privada s'han de posar en contacte directament amb el responsable del centre. El circuit d'ingrés de forma subvencionada es fa mitjançant la tramitació de la LAPAD (Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia).
Centre pioner, innovador i referent a Espanya del diagnòstic, la investigació i el tractament de l’envelliment, el deteriorament cognitiu i la demència. En aquest projecte conviuen quatre línies de treball independents entre si, però amb objectius comuns: l’assistència, el suport social, la docència i la investigació. La seva activitat multidisciplinar engloba diferents àmbits: mèdic (diagnòstic, tractament farmacològic i estudis de recerca), terapèutic (tallers de memòria, psicoestimulació cognitiva), social (grups de suport a les famílies i/o cuidadors i sessions informatives) i pedagògic, amb la finalitat de millorar l’atenció clínica, establir nous models de metodologia i normalitzar la quotidianitat dels pacients.
Adreça
Carrer Marquès de Sentmenat, 57
CP
08029
Horari
Telèfon
93.444.73.18
Fax
93.410.17.01
Serveis relacionats

Llicència de Creative Commons

Portal de Recursos i Serveis per a les persones grans. Barcelona. de Projecte d'acció comunitària: Radars. Gent gran. Camp d'en Grassot. Districte de Gràcia. està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

© Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona